Norges Skogeierforbund og Det norske Skogselskap inviterer årlig skog- og tresektoren til faglig oppdatering, inspirerende diskusjoner og sosialt samvær. Det planlegges også i år for et storslått og spennende arrangement.

Med årlig ca 400 deltagere har Skog og Tre etablert seg som hele skogsektorens møteplass.

Skog og Tre 2018 blir torsdag 31. mai og fredag 1. juni på Quality Airport Hotel, Gardermoen.