Takk for Skog og Tre 2018!

Årets Skog og Tre ble arrangert  torsdag 31. mai og fredag 1. juni på Quality Airport Hotel, Gardermoen. Det var over 320 deltakere tilstede fra skog- og tresektoren til faglig oppdatering, inspirerende diskusjoner og sosialt samvær.

Se alle presentasjonene her

 

Skog og Tre 2019 arrangerers mai-juni 2019. Mer informasjon kommer på denne siden når nøyaktig tidspunkt foreligger.