Norges Skogeierforbund og Det norske Skogselskap inviterer årlig skog- og tresektoren til faglig oppdatering, inspirerende diskusjoner og sosialt samvær. 

Med cirka 300 deltagere på årets arrangement, har Skog og Tre etablert seg som hele skogsektorens møteplass.

 

Les og last ned presentasjonene fra Skog og Tre 2017 her

 

Velkommen til Skog og Tre 2018 – tid og sted vil bli publisert senere.