Last ned komplett program her

 

Dag 1: Torsdag 1. juni

Kl. 10.00-12.00 Fellessesjon, møteleder Hannah Gitmark, Agenda

Vår politikk for en konkurransedyktig skog- og trenæring
Næringsminister Monica Mæland

Sofasamtale med Næringsminister Monica Mæland (H), Trygve Slagsvold Vedum (partileder SP) og Christian Anton Smedshaug (daglig leder i AgriAnalyse)
Hannah Gitmark 

No more "business as usual"
Gunter Pauli

Outlook for the forest industry in the European bioeconomy
Lauri Hetemäki

Transforming UPM to "The Biofore Company"
Marko Janhunen

Oppsummering i sofasamtale med Eli Moen (professor BI), Olav Fjell (styreleder Moelven ASA) og Erik Lahnstein (adm.dir. Norges Skogeierforbund) 
Hannah Gitmark

 

Kl. 12.00 Lunsj

 

Kl. 13.00 - 14.30 Parallellsesjon 1. økt

Parallell A: Hva skal til for å reise ny industri?, møteleder Erland Lundby, NSF

Innledning
Erland Lundby

En ny norsk skogindustri - et eventyr eller en reell mulighet?
Eli Moen, professor BI

Gode resultater gir rom for investeringer
Olav Fjell, styreleder Moelven ASA

Industriinvesteringer i Hunton
Arne Jebsen, adm.dir. Hunton

Høyere verdiskaping i treforedlingsindustrien
Jostein Røynesdal, Borregaard

Fra forskningsbasert kunnskap til verdiskaping og økt konkurransekraft
Vibeke Stærkebye, SINTEF Teknologi og Samfunn

Hva kan gjøres for å gjøre norsk skogbruk mer attraktivt for investorer?
Stig Andersen, Investinor

Oppsummering
Erland Lundby

 

Parallell B: Tiltak for økt tilvekst i skogen, møteleder Hans Asbjørn Sørlie, NSF

Innledning
Hans Asbjørn Sørlie

Hva kan vi forvente av skogplanteforedlingen?
Arne Steffenrem, NIBIO/Skogfrøverket

Skogsgjødsling: bare et blaff, eller er tiltaket kommet for å bli?
Atle Veddegjerde, Viken Skog

Tettere planting: er virkemiddelbruken optimal for kvalitet, produksjon og seleksjonsgrunnlag?
Harald Kvaalen, NIBIO

Gode klimatiltak, men hva sitter skogeier og skognæringen igjen med?
Even Bergseng, NIBIO

Oppsummering
Hans Asbjørn Sørlie

 

Parallell C: Ny teknologi i skogen, møteleder Eva Skageskad, MEF

SBLogg - erfaringer gjennom fire år
Anders Foss, trainee SB Skog

Vikens felt-app i utvikling
Geir Jacobsen, prosjektleder skogkultur i Vestfold, Viken Skog

Allma - tar skogbruk på alvor
Vegard Aune (Allskog), Henning Pettersen (ATskog), Trond Harald Sand (Mjøsen Skog)

Automatisert og digital kommunikasjon med skogsmaskiner
Isak Hasselvold, FeltGis

Woodforce - Nytt digitalt verktøy i de finske skoger
Jonas Lantto og Johan Hedlund (Tieto)

Skogsmaskinenes digitale muligheter
Representant for maskinleverandørene

Ta vare på dataene - de er viktigere enn app-en. Og litt om Gårdskart og Kilden
Ingvild Nystuen, NIBIO

Oppsummering - MEF
Eva Skagestad

 

Parallell D: Den nye skogskatten, møteleder Bjørn Helge Bjørnstad, Skogkurs

Hvordan tilrettelegge for best mulig overgang til ny skogsbeskatning. Hvilke nye muligheter og dilemmaer må vi være klar over?
Prosjektkoordinator Bjørn Helge Bjørnstad (Skogkurs) og rådgiver Pål Kristian Ormstad (Norges Bondelag)

Spørsmål og svar

Hva betyr ny skogbeskatning for rådgivning og tømmerhandel
Per Fladby, avd.leder Innkjøp Øst Viken Skog

Spørsmål og svar

 

Kl. 14.30 Pause

 

Kl. 15.15 - 16.45 Parallellsesjon 2. økt

Parallell A: Sertifiseringer - hva vil markedet kreve?, møteleder Thomas Husum, NSF

The European Market related to certification - from a German perspective
Jan Mertens, PEFC Germany

Norsk treindustri - betraktninger om marked og sertifisering
Lars Storslett, Moelven Virke AS

Status i norske FSC-prosesser
Steinar Asakskogen, leder norske arbeidsgrupper

Hva gjør vi for å styrke PEFC i markedet?
Thomas Husum, PEFC Norge

 

Parallell B: Biodrivstoff fra skog, møteleder Martin Kristensen, NIBIO

Bærekraftig biodrivstoff - en del av løsningen
Anne Marit Melbye, ZERO

ENERWOODS - biodrivstoff fra norske skogressurser
Torill Meistad, Nordisk Energiforskning 

Hvorfor satser Preem i Norge
Ketil Thorsen, Preem
 
Biozin - betydning for skogbruket
Lars F. Askheim, Biozin
 
Produksjon av bioetanol på Follum
Oscar Sandström, St1
 
Biodrivstoff - en effektiv løsning mot lavutslippssamfunnet
Alexandre Guindos, Uno-X Forsyning
 
 

Parallell C: Skogbrannforebygging ved skogsdrift, møteleder Per Asbjørn Flugstad, adm.dir. Skogbrand

Skogbranner kan være ødeleggende for både virkesverdier og naturopplevelser. Et erstatningskrav på 280 mill SEK er fortsatt uavklart etter brannen i Västmanland sommeren 2014
Per Asbjørn Flugstad

Utfordringer med skogsdrift i skogbrannsesongen
Terje Varli, styreleder i MEF-skog 

Nye retningslinjer for brannforebygging er nå laget i Sverige for å unngå framtidige brannkatastrofer
Tomas Johannesson, koordinator i arbeidet og forsker ved Skogforsk i Sverige 

Skognæring og beredskapsaktører må være forberedt på flere skogbranner framover
Dag Botnen, brannsjef i Hallingdal brann- og redningstjeneste 

Skognæringen tar ansvar for brannforebygging med beredskapspakker og kurs for entreprenørene
Ketil Løge, markedsdirektør i Skogbrand Forsikring 

Spørsmål og svar
ledes av Per Asbjørn Flugstad

 

Parallell D: Kubikkfella, møteleder Mikael Fønhus, Skogkurs

Ut med rotnetto, inn med arealnetto!
Andreas Råheim, skogsentreprenør Valdres Skog AS 

Felle- og gravedrifter dreper lønnsomheten på taubanedriftene
Johannes Bergum, skogsjef Mjøsen Skog 

Offentlige virkemidler for å utnytte alt areal
Jørn Lileng, seniorrådgiver Landbruksdirektoratet 

Ungskogpleie og tynning; - høyest mulig arealverdi!
Even Bergseng, avd.leder NIBIO 

Trenger industrien alt tømmeret
Monica H. Bakken, tømmersjef Begna Bruk AS 

Er det bærekraftig å la skogen stå?
Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef ZERO 

Diskusjon og meningsutveksling
ledes av Mikael Fønhus 

 

Kl. 19.00 Aperitif. Kl. 19.30 Middag

 

Dag 2: Fredag 2. juni

Kl. 08.30-09.15 Fellessesjon 2. økt

Velkommen til dag 2, møteleder Trygve Enger (Skogselskapet) og Hannah Gitmark (Agenda)

Skogmeldingen - veien videre
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Samferdselsløft for skognæringen
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

 

Kl. 09.15 Pause

 

Kl. 09.40 - 11.10 Parallellsesjon 3. økt

Parallell A: Moderne bygg i tre, møteleder Aasmund Bunkholt, Trefokus

Introduksjon 
Aasmund Bunkholt

Industrialiserte konsepter gir nye muligheter for trebasert industri og trebaserte produkter 
Roar Voll, Alvdal Skurlag

In-fill prosjekter i by. Stort marked, men store utfordringer i forhold til bruk av tre 
Isak Oksvold, Asplin Ramm

Fra soveby til aktivt sentrum, Harestua - bruk av plan og kvalitetsprogram i utvikling og realisering av bærekraftig byggeri 
Johnny Gangsø, Lunner Almenning

Norge som ledende innenfor trekonstruksjoner, Mjøsbrua, 4-felts motorvei  
Trond Arne Stensby, Statens Vegvesen

Oppsummering 
Aasmund Bunkholt

 

Parallell B: Neste generasjons tømmervogntog, møteleder Dag Skjølås, NSF

Neste generasjons tømmervogntog
Clas Løfroth, Skogforsk

Hvilke løsninger har størst interesse for norske forhold? Synspunkter fra transportører og transportledere 
Odd Klophus (Odd Klophus Transport), Anton Jenssen (Anton Jenssen Transport), Asmund Stensrud (Transportfellesskapet Øst)

Prøveordning med 74-tonns tømmervogntog 
Dag Fjeld, NIBIO

Hva vil Statens Vegvesen vektlegge i en slik prøveordning?
Bernt Iversen, Vegdirektoratet

 

Parallell C: Digitalisert verdikjede, møteleder Heidi Finstad, Treindustrien

Forutsetninger for digitalisering i verdikjeden 
Heidi Finstad

Den nye digitale motorvegen fra stubbe til industri
Svend Bøhler, SkogData

Digitalisering av byggenæringen - muligheter for treindustrien
Tina Sletbak-Akerø, fagsjef for næringspolitikk og utvikling i Treindustrien

En digital markedsreise
Tone Bergene Holm og Hege Voll Midtgaard, merkevaresjef i Bergene Holm

Oppsummering
Heidi Finstad

 

Parallell D: Skognæringens omdømme, møteleder Trygve Enger, Skogselskapet

Introduksjon 
Trygve Enger

Skog- og trenæringen sett utenfra 
Per Jæger, Boligprodusentene

Samhandling for enhetlig omdømmebygging 
Bjørn Helge Bjørnstad, Skogkurs

Suksesshistorien Velg Skog 
Solfrid Marthiniussen, Velg Skog

Paneldiskusjon og meningsutvikling - hvordan bli bedre?
Trygve Enger

 

Kl. 11.10 Pause

 

Kl. 11.30 - 12.30 Felles avslutningssesjon. Tiltak for økt konkurransekraft og investeringer i grønn norsk industri

Hvordan bygge grønn konkurransekraft? 
Idar Kreutzer, adm.dir. Finans Norge

Mulighetene for innovative norske selskaper
Inger Solberg, direktør divisjon Bærekraft Norge, Innovasjon Norge

Sofasamtale med politikerne Line Henriette Hjemdal (KrF), Terje Breivik (V), Geir Pollestad (Sp) og Terje Lien Aasland (Ap)
Hannah Gitmark, Agenda - møteleder

Oppsummering og takk for denne gang
Erik Lahnstein og Trygve Enger

 

Kl. 12.30 Lunsj