Last ned komplett program her

 

Dag 1: Torsdag 31. mai

Kl. 10.00-11.15 Fellessesjon - Del 1 Grønt Skifte - Hvilken rolle får skognæringen? møteleder Hannah Gitmark, Agenda

Regjeringens skogpolitikk – hvordan legge til rette for økt skogbruksaktivitet, ivaretaking av naturmangfold og klimahensyn?
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Hans Christian Gabrielsen, leder i LO

Næringspolitisk paneldebatt med Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), Hans Christian Gabrielsen (leder i LO) og Olav Veum (styreleder i Norges Skogeierforbund)
Hannah Gitmark

Lars Sperre, konsernsjef Norske Skog
 
 
Kl. 11.15 Pause
 
 
Kl. 10.00-11.15 Fellessesjon - Del 2 Nye muligheter og innovasjon med tre som basis 
 
Industrialisering og digitalisering av trebyggeriet – mulighetene sett fra to nye produsenters ståsted.
Splitkon - senior teknisk fagsjef Kristine Nore Termowood - daglig leder Henning Thorsen og investeringsanalytiker Investinor Daniel Holth Larsen
 
Kristin Syverud, seniorforsker RISE PFI
 
Margareth Øverland, direktør Foods of Norway Arne Grønn, daglig leder Glommen Technology Knut Røflo, adm. dir. Felleskjøpet Fôrutvikling
 
 
Kl. 13.00 - 14.00 Lunsj
 
 
Kl. 14.00 - 15.15 Parallellsesjon 1. økt

Parallell A: Kartlegging av natur i nytt format - fanger vi objektivt sett opp forvaltningsrelevant skognatur? møteleder Hans Asbjørn Sørlie, Norges Skogeierforbund

 
 
 
Paneldiskusjon - hvordan kan man velge ut, kartlegge og verdisette forvaltningsrelevant natur på en mest mulig objektiv og etterprøvbar måte?
 
 
Parallell B: Skogbrukets kommunikasjon mot allmennheten, møteleder Ellen Alfsen, Norges Skogeierforbund

Hvordan kommuniserer vi om skogen?
Hanne Røn Arntsen, Norges Skogeierforbund

Den svenske kampanjen; Svenska skogen
Åsa Bihl og Cecilia Boman, Initiativet Svenska skogen

 

Parallell C: Treindustrien inn i framtiden, møteleder Heidi Finstad, Treindustrien

Økende etterspørsel etter tre i bygg - hva nå?
Heidi Finstad

Sirkulær økonomi
Rannveig Landet, Byggenæringens landsforening

Digitalisering - prosess og produktutvikling
Ulrich Hundhausen, Norsk Treteknisk Institutt 
 
Tre i konkurranse med andre materialer
Ove Munthe Kaas, Norsk Treteknisk Institutt 
 
Kritiske faktorer for å komme i markedsposisjon
Vegard Ruttenborg, Norsk Treteknisk Institutt
 
 
Kl. 15.15 Pause
 
 
Kl. 15.45 - 17.00 Parallellsesjon 2. økt

Parallell A: LULUCF og NRA, sa du..? møteleder Nils Bøhn, Norges Skogeierforbund

Frode Lyssandtræ, Landbruks- og matdepartementet
 
Erling Bergsaker, NORSKOG
 
 
Parallell B: Presisjonsskogbruket, møteleder Rasmus Astrup, NIBIO
 
Rasmus Astrup
 
Stefano Puliti, NIBIO
 
 
Bruk av hogstmaskindata som en del av presisjonsskogbruket
Bruce Talbot, NIBIO
 
 
Parallell C: Bruk av tre som industriell megatrend - status og muligheter, møteleder Aasmund Bunkholt, Trefokus – møteleder
 

 

Dag 2: Fredag 1. juni

Kl. 08.30 - 09.40 Parallellsesjoner 3. økt

Parallell A: Ras, flom og skogbrukets ansvar, møteleder Steinar Lyshaug, Skogkurs

Jørn Lileng, Landbruksdirektoratet
 
Flom og skred - betydningen av skog på avrenningsforhold, erosjon og skredfare
Hallvard Berg, Norges vassdrags- og energidirektorat
 
Vernskog - skogskjøtsel som skreddempende tiltak gir stor samfunnsnytte
Simon Wolff, Fylkesmannen i Hordaland
 
 
Parallell B: Teknologi i skogbruket, møteleder Vegard Aune, Allskog
 
Satellittbilder og endringsanalyser - overvåking av nøkkelbiotoper 
Hans Asbjørn Sørlie/Norges Skogeierforbund, Floris Jan Groesz/Blom
 
Markfuktighetskart
Ida Aarø/Norges Skogeierforbund, Torgrim Fjellstad/Glommen Skog
 
Ole Martin Bollandsås, NMBU
 
 
Parallell C: Teknologi i skogbruket, møteleder Anders Q. Nyrud, NMBU
 
 
 
 
Elverum kommune bygger nye skoler i massivtre - godt innemiljø og bærekraftige bygg
Knut R. Skulberg, Elverum kommune/Høgskolen i Innlandet
 
 
Kl. 09.40 - 10.05 Pause
 
 
Kl. 10.05 - 11.15 Parallellsesjoner 4. økt

Parallell A: 10 prosent skogvern, møteleder Ida Aarø, Norges Skogeierforbund

Mål og politiske føringer for skogvernarbeidet
Asbjørn Solås, Klima- og miljødepartementet
 
 
Skogbrukets syn på vernearbeidet
Svein M. Søgnen, Norges Skogeierforbund
 
Spørsmål og svar
 
 
Parallell B: Foryngelse, møteleder Olav Bjella, Viken Skog
 
 
Status, utfordringer og tiltak - miniforedrag og paneldebatt
Stein Bomo/Fylkesmannen i Rogaland,
Erling Bergsaker/NORSKOG,
Per Skaare/Glommen
 
 
Parallell C: Industrielle muligheter og utfordringer, møteleder Torjus Folsland Bolkesjø, NMBU
 
International markets for advanced biofuels - recent trends, outlook and main uncertainties
Ric Hoefnagels, Copernicus Institute of Sustainable Development
 
 
Atle Midttun, BI
 
 
Kl. 11.45 - 13.00 Fellessesjon - Del 3 Bruk og vern av skogen
 
Skogbruk – bærekraftig verdiskaping og god klimapolitikk
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale
 
Bruk og vern av skog – status, utvikling og mulig framtid
Rasmus Astrup, forskningssjef NIBIO – divisjon skog og utmark
 
Skogdebatt med landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp), Bård Vegard Solhjell (generalsekretær i WWF), Silje Ask Lundberg (styreleder Naturvernforbundet) og Nils Bøhn (direktør i Norges Skogeierforbund)

Hannah Gitmark, Agenda - møteleder

Gull i de grønne skoger – næringen sett utenfra 
Irene Halvorsen, sjefredaktør Nationen

Oppsummering og takk for denne gang
Olav Veum og Trygve Enger

 

Kl. 13.00 Avslutning og lunsj