Presentasjoner fra Skog og Tre 2013

Skognæringen i krise - hva nå? Olav Veum

 

Skognærings framtid:

Treindustriens situasjon, Hans Rindal

Ragnhild Borchgrevink,  Skog og Tre  5.6.13

Rolf Røtnes,  Skog og Tre 5.6.13

Stein Lier Hansen,  Skog og Tre 5.6.13

Sven Ombudstvedt,  Skog og Tre 5.6.13

Even Gulli,  Skog og Tre 6.5.13

Helge Kårstad,  Skog og Tre 6.6.13

Espen Marcussen,  Skog og Tre 6.6.13

Ove Bergfjord,  Skog og Tre 6.6.13

Rune Sævik,  Skog og Tre 6.6.13

 

Klima:

Bente Anfinnsen,  Skog og Tre 5.6.13

Hanne Kathrine Sjølie,  Skog og Tre 5.6.13

Ivar Ekanger,  Skog og Tre 5.6.13

Jonas Vevatne,  Skog og Tre 5.6.13

Kari Elisabeth Kaski,  Skog og Tre 5.6.13

Philip Reme,  Skog og Tre 6.6.13

Olav m. Larsen,  Skog og Tre 6.6.13

Aasmund Bunkholt,  Skog og Tre 6.6.13

Alice Gaustad,  Skog og Tre 6.6.13

Kjetil Løge,  Skog og Tre 6.6.13

Ingunn Kjelstad,  Skog og Tre 6.6.13

Line Nybakken,  Skog og Tre 6.6.13

Arne Steffenrem,  Skog og Tre 6.6.13

Økland,  Skog og Tre 6.6.13

Halvor Solheim,  Skog og Tre 6.6.13

 

Praktisk Skogbruk

Aksel Granhus,  Skog og Tre 5.6.13

Kjersti H. Hansen,  Skog og Tre 5.6.13

Per Fineid,  Skog og Tre 5.6.13

Per Rudi,  Skog og Tre 5.6.13

Rolf Hatlinghus,  Skog og Tre 5.6.13

Tore Skrøppa,  Skog og Tre 5.6.13

Trygve Øvergård,  Skog og Tre 5.6.13

Jan Bjerketvedt,  Skog og Tre 6.6.13

Kjetil A. Rødland,  Skog og Tre 6.6.13

Lars Ole Rundfloen,  Skog og Tre 6.6.13

Per Aamodt,  Skog og Tre 6.6.13

 

Grunneierrett:

Frode A. Innjord,  Skog og Tre 5.6.13

Geir Stenseth,  Skog og Tre 5.6.13

Håvard Steinsholt,  Skog og Tre 5.6.13

Solveig Paulsen,  Skog og Tre 5.6.13

Sveinung O. Flaaten,  Skog og Tre 6.6.13