Presentasjoner fra Skog og Tre 2014

Dag 1 Felles sesjon:

Behovet for å stå sammen - Heidi Kielland, Adm. dir Treindustrien

Hva vil vi med Skog Norge - Olav Veum, Styreleder Norges Skogeierforbund

Regjeringens ambisjoner for skognæringen - Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Mål og utfordringer for Skog 22 - Gunnar Olofsson, Leder strategigruppen Skog22

Markedsmulighetene for produkter fra skogen i Skandinavia på kort og lang sikt, Johan Freij Danske Bank

Rapport Bærekraftig skogbruk i Norge, Skog og Landskap

 

Dag 1 Tømmer og Transport:

Hvor går tømmeret i et fritt marked? Arve Ulsbøl Treindustrien

Klassifisering av offentlig vegnett i Norge, Dag Skjølås, Rådgiver Norges Skogeierforbund

Modulvogntog, Arnulf Bjerke, daglig leder Solør Transport

Jernbanetransport, Arne Ivar Øvergård, daglig leder Stora Enso Skog AS

Utbygging av tømmerkaier, Torleif Terum, SLF

 

Dag 1 Forskning, Innovasjon og Kapital

Hva må næringen gjøre for å trekke til seg kapital, Stig Andersen, investeringsdirektør Investinor

Virkemidler og statstøtteregleverket, Gudbrand Rødsrud, teknologidirektør Borregaard

Mulighetene for å reise skogeierkapital, Gudbrand Kvaal, Norgrs Skogeierforbund

 

Dag 1 Tilstand ved utvikling i norsk skog ved PEFC-revisjonen

Revisjon av Norsk PEFC Skogstandard, Thomas Husum, sekretær PEFC Norge

Tilstand og utvikling i norske skog, Aksel Granhus, forsker Skog og Landskap

Hvordan fordeler miljøkvalitetene seg i skoglandskapet, Magne Sætersdal, forsker Skog og Landskap.

Forskjellier i oppfatningen om miljøstandarder i Norge, Ivar Gjerde, seniorforsker Skog og Landskap

 

Dag 1 Klimaendring og skogbehandling

Forventede klimaendringer, Ole Einar Ellingbø Tveito, seksjonssjef Meteorologisk Institutt

Skogbehandling i Sverige, Göran Ölander, Skogsjef Södra

Økt risiko for stormskader i skog, Per Skaare, Skogsjef Glommen Skog, Kjetil Løge, markedirektør Skogbrandm Svein Solberg, Skog og Landskap

Skog22

Arbeidet i arbeidsgruppe "Skog", Nils Bøhn Norges Skogeierforbund

Kostnadene i skogbruket, Birger Vennesland, Skog og Landskap

Hvordan avvirke lønnsomt, Ivar K. Hoff, HOFAM AS

Hvordan sikre FOU-engasjement, Erling Bergsaker, Skogsjef Norskog

Strekningsvis forsterkning av skogsbilveier, Tore Holaker, Fylkesmannen i Hedmark

Utbygning av et godt skogsbilvegnett, Torkel Hofseth, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Momsreglene som hindring og ungskogpleien som mulighet, Johannes Bergum, Mjøsen Skog

Hvordan kan skogbeskatningen stimulere til økt hogst? Yngve Holth, Glommen Skog

Skog22 - Bygg

Utvikling av et marked for å bygge i tre, Heidi Kielland, Treindustrien

Klimavennlig bruk av trevirke, Per Otto Flæte, Treteknisk Institutt

Tre i by, Birgitte Skjerve, arkitekt

Tre i by - ulike prosjekter, Thomas Orskaug, Treteknisk Institutt

Markedssituasjonen i byggnæringen Jon Sandnes

Importanalyse, Kåre Elnan, Prognosesenteret

Industrialisering, Roald Haug, Støren Treindustri

Bærekraftig byggeri, Heidi Kielland Treindustrien

 

Skog22 - Fiber/Energi

Prosjekt Trefiber, Karin Øyaas, forskningsleder PFI

Hvordan ser Norske Skog på fremtiden, Kjell Arve Kure, Norske Skog Saugbrugs

CenBio utsikter for bioenergi i Norge, Odd Arne Skjelhaugen NMBU

Biofuel fra skog, Olav Mosvold Larsen

Fleksibelt samspill mellom el-kraft og termisk energi Monika Havskjold

Vadja Papir, Hege Eizenberger, Vadja-Papir Skandinavia AS

Borregaard Bioraffinerimodell, Gudbrand Rødsrud 

Hege Holte Nielsen, Nobio

Arbeidsgruppe Fiber og Bioenergi

 

Skogfaglig sesjon

Skog og vann

Skogsdrift og skogsbilveier, Dag Olav Høgvold DSB

Hvordan medvirker skogsdrift og skogsbilveger til erosjon og fre for ras, Øyvind Armand Høydal Norges Geotekniske Institutt

Hva kan skogbruket gjøre for å forebygge skader knyttet til skogsbilveger?, Jan Bjrketvedt, Skog og Landskap

Körskador som inte syns, Linnea Hansson, inst. för Mark och Miljö, SLU

Prosjekt "Sporløs kjøring", Trygve Øvergård, Skogkurs

 

Fysisk beskyttelse av skogplanter

WeevilSTOP, Aud Berglen Eriksen og Ane Victoria Vollsnes, UiO

Voksing av skogplanter i planteskolen, Jarl Pettersen, Norsk Wax 

Voksing av skogplanter i planteskolen, Arne Smedstuen, Skogplanter Øst-Norge

Cambiguard - Södras nye skydd mot snytbaggen, Andreas Alvehus, Södra Skogsplantor

 

 

Listen er ikke komplett, men oppdateres løpende så snart foredragsholderene publiserer sine presentasjoner