Presentasjoner fra Skog og Tre 2015

Skog og Tre ble arrangert for sjette gang av Norges Skogeierforbund og Skogselskapet 27. og 28. mai. Konferansen er Norges største møteplass for hele skogsektoren og samlet rundt 400 deltakere.

Alle tilgjengelige presentasjonene er lagt inn i programmet for Skog og Tre 2015 her:

Dag 1: Onsdag 27. mai

Kl. 10.00-12.00 Fellessesjon, møteleder Erik Lahnstein adm. dir. Norges Skogeierforbund

Åpning ved Trygve Enger, adm. dir. Det Norske Skogselskap
      
Det grønne skiftet og skogbruket
Jonas Gahr Støre, leder Arbeiderpartiet       

Kunnskapssektorens rolle i overgangen til bioøkonomien
Alvhild Hedstein, adm. dir. Norsk institutt for bioøkonomi 

Innovasjon Norge rigger seg for det grønne skiftet
Inger Solberg, divisjonsdirektør Innovasjon Norge  
      
Effektiv og miljøvennlig transport
Bård Hoksrud, statssekretær Samferdselsdepartementet  

Økt verdiskaping gjennom industrialisering av byggsektoren
Morten Kristiansen, konsernsjef Moelven Industrier

Kl. 12.00 Lunsj

Skogsveger
Jan Olsen, senior prosjektleder Skogkurs

Ny landbruksvegforskrift
Arne Sandnes, seniorrådgiver Landbruks- og matdepartementet

Nye søknadsprosedyrer for skogsveger
Jørn Lileng, seniorrådgiver Landbruksdirektoratet

Bedre planlegging av skogsveger
Nils Olaf Kyllo, vegplanlegger Skogselskapet i Trøndelag 

Skogfond - finansiering av skogs­veger gjennom redusert skatt
Bjørn Helge Bjørnstad, senior prosjektleder, Skogkurs


Hvordan skal skog- og tre-næringen bli en attraktiv næring?
Ole Bakke, adm. dir. Allskog

Hvilken kompetanse er avgjørende for markedstilpasning i treindustrien?
Roald Haug, Støren Treindustri

Hvordan kan skog- og tre-næringen bli en mer attraktiv næring?
3 studenter fra NTNU og NMBU

Hva gjør vi for å være en attraktiv arbeidsplass?
Borregaard


Markedet for skogprodukter
Rolf Jarle Aaberg, daglig leder Treklyngen

Markedsanalyse for skognæringen i Norge
Tomas Thuresson, Pöyry Management Consulting

Megatrender mot 2050
Gudbrand Rødsrud, teknologidirektør Borregaard

Stora Enso tilpasser sitt produktspekter til markeder i endring
Lars Axrup, project director Stora Enso


Økt effektivitet og konkurransekraft i skogeiersamvirket
Erik Lahnstein, adm. dir. Norges Skogeierforbund

Skogeiersamvirkets rolle i effektivisering og industribygging
Erik A Dahl, adm. dir. Mjøsen Skog
 
Samvirke er en nøkkel til utvikling av svensk og finsk skognæring
Magnus Berg, medlemschef Södra Skogsägarna ekonomisk förening

Vi slår oss sammen
Halvor Brosvik, styreleder Vestskog 

Sammenslåing for å fremme produktivitet og styrke evnen til industrireising
Einar Stuve, leder Biri skogeierlag

Diskusjon

Kl. 14.30 Kaffe

Kl. 15.15 - 16.45 Paralellsesjoner


Revidert Norsk PEFC Skogstandard
Svein M. Søgnen, rådgiver Norges Skogeierforbund

Endringer i Norsk PEFC Skogstandard
Thomas Husum, rådgiver Norges Skogeierforbund

Døde trær og vedboende arter
Ken Olaf Storaunet, seniorforsker og Jørund Rolstad, seniorforsker Skog og landskap

Nøkkelbiotoper og gammel skog 
Jan-Erik Nilsen, seniorrådgiver Landbruksdirektoratet

Miljøverdier i nøkkelbiotoper
Ivar Gjerde, seniorforsker Skog og landskap


Teknologi og effektivisering
Bjørn Håvard Evjen, avdelingsdirektør Skog og landskap

Hvor gode er vi på innkjøp av tømmer, avvirkning og transport i Innlandsskogbruket?
Ivar Stuve, Østlandsforskning

Allma Eiendom - skogforvaltning og driftsplanlegging til inspirasjon for 1000-vis av skogeiere
Trond Harald Sand, utviklings- og IT-ansvarlig Mjøsen Skog

Bruk av fuktighetskart til valg av kjøreruter
Jan Bjerketvedt, forsker Skog og landskap

Pågående forskning om taksering, planlegging og drift av skog
Dag Fjeld, seniorforsker Skog og landskap


Skog og klima
Nils Bøhn, direktør Norges Skogeierforbund

FNs klimapanels 5. hovedrapport og skog
Anders Strømman, professor NTNU

FNs klimapanel sett i et norsk skogbruksperspektiv
Jon Olav Brunvatne, seniorrådgiver Landbruks- og matdepartementet

Spørsmål og diskusjon


Trekonsepter møter framtidens trender
Heidi Kielland, adm. dir. Treindustrien

Utvikling av Trondheim som treby
Einar Aasved Hansen, kommunaldirektør Trondheim kommune
 
Fremtidens sjukehjem - miljø­vennlig tre eller konvensjonell betong?


Studentboliger - et markedsområde i vekst for trebaserte konsepter
Bjørn Nordmoen, I-Tre AS

Fortetting og urbanisering er tunge trender - Hva kan Moelven tilby?
Lars Brede Aanstad, Moelven Byggmodul

Kl. 19.00 Aperitif. Kl. 19.30 Middag

Dag 2: Torsdag 28. mai

Kl. 08.30-10.00 

Foredling av skogplanter
Kjersti Kinderaas, daglig leder Skognæringa i Trøndelag

Norsk foredlingsstrategi under utvikling 
Øyvind Meland Edvardsen, daglig leder Skogfrøverket og Arne Steffenrem, forsker Skog og landskap

Nytt frøplantasjeprogram
Marte Friberg Myre, nestleder Skogfrøverket

Toppskader og stammekvalitet
Gunnhild Søgaard, forsker Skog og landskap

Kampen mot rotråte – genetikk og skogbehandling
Ari Hietala, seniorforsker Skog og landskap og Finn Gjems, daglig leder Granli planteskole


Transport

Jernbaneverkets tømmerstrategi
Yngve Sjåstad Andreassen, markedssjef Cargo Jernbaneverket

Status for innføringen av 24 meter og 60 tonn
Dag Skjølaas, rådgiver Norges Skogeierforbund

Muligheter for mer effektiv transport
Dag Fjeld, seniorforsker Skog og landskap


Skogplanting som klimatiltak
Nils Bøhn, direktør Norges Skogeierforbund

Opplegget for gjennomføring av pilotfasen
Audun Rossland, avdelingsdirektør Miljødirektoratet

Gjennomføringen på fylkesnivå

Hva kan vi lære av historien, og hvordan får vi med oss skogeierne?
Merete Larsmon, fylkesskogmester Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Hvilken avkastning har den nasjonale satsingen på skogkultur gitt?
Hans Fredrik Hoen, professor NMBU

Bygg i tre - med industrialisering og miljø i fokus
Heidi Kielland, adm. dir. Treindustrien

Campus Evenstad - et miljøbygg i verdensklasse
Michael Lommertz, Statsbygg

Framtidens byggenæring krever økt industrialisering
Rune Johnsen, Kjelstad Holding

40 forbilder i tre
Andreas Sundby, seniorrådgiver Innovasjon Norge

Erfaringer og utfordringer med å bygge verdens høyeste trehus
Ole Kleppe, prosjektsjef BOB

Kl. 10.00 Kaffe

Kl. 10.45 - 12.30 Fellessesjoner

Regjeringens oppfølging av Skog22 

Sylvi Listhaug, landbruks-og matminister


3 konkrete utfordringer fra næringen

Samtale med stortingsrepresentantene Ingunn Foss (H), Line Henriette Hjemdal (Krf), Geir Pollestad (Sp) og Knut Storberget (Ap) om næringens utfordringer og rammevilkår.

Avslutning

Kl. 12.30 Lunsj

 

Skog og Tre 2015 avholdes på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen, 27. og 28. mai.